نرم افزار و برنامه انبارداری

در نرم افزار حسابداری حسابفا شما می توانید در صورت نیاز ماژول انبارداری را فعال و از ویژگی های این ماژول در سیستم حسابداری خود استفاده کنید. از جمله این ویژگی ها تعریف چندین انبار، انتقال کالا بین انبارها، ثبت حواله انبار، و انبارگردانی است.

مشاهده طرح ها و قیمت ها
hesabfa features

ثبت حواله انبار

در حسابفا می توانید برای فاکتورهای فروش، خرید، برگشت از فروش و برگشت از خرید و همچنین فاکتور ضایعات حواله انبار صادر کنید. علاوه بر آن برای انتقال کالا بین انبارها می توایند حواله انتقال ثبت کنید. علاوه بر این امکان ثبت سریع حواله انبار پس از ثبت فاکتور هم وجود دارد.

Hesabfa Dashboard
Hesabfa Dashboard

موجودی انبارها

به کمک ماژول انبارداری حسابفا شما می توانید، گردش و موجودی هر انبار را مشاهده و کنترل کنید. همچنین امکان رصد کردن نقطه سفارش کالاها و کالاهای با موجودی منفی در اختیار شماست.

انبارگردانی

یکی دیگر از ویژگی های ماژول انبارداری حسابفا، انبارگردانی است، به کمک فرم انبارگردانی حسابفا می تواند کسورات و اضافات انبار را ثبت کنید تا موجودی انبارهای شما بروزرسانی شود.

Hesabfa Dashboard