2023-01-01 00:00:00 persion با استفاده از این ویژگی می‌توانید کارت حساب یا فاکتورهای مشتریان را به صورت اتوماتیک یا دستی برای آنها ارسال کنید. https://hesabfa.com/view/features/sms پنل پیامک در نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا

پنل پیامک در حسابفا


با استفاده از این ویژگی می‌توانید کارت حساب یا فاکتورهای مشتریان را به صورت اتوماتیک یا دستی برای آنها ارسال کنید.

صفحه طرح ها و قیمت ها
پنل پیامک در نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا

ارسال پیام به صورت اتوماتیک


می‌توان بلافاصله بعد از ثبت فاکتور‌ها، در سررسید چک‌های دریافتی، چک‌های پرداختی، در زمان سررسید فاکتورها، یا برای لیست بدهکاران پیامک‌های اتوماتیک تنظیم و ارسال نمود.

 ارسال پیام به صورت اتوماتیک  در نرم افزار حسابداری
 ایجاد قالب متن پیام در نرم افزار حسابداری

ایجاد قالب متن پیام


این امکان وجود دارد که علاوه بر استفاده از قالب پیش فرض سیستم، متن دلخواه پیامک خود را برای پیام‌های اتوماتیک یا دستی، آماده و تنظیم کرده و سپس ارسال نمایید.

مشاهده لیست پیامک های ارسال شده


در لیست پیامک های ارسال شده می‌توان وضعیت ارسال فاکتور اعم از ارسال شده، ناموفق و بلاک شده را مورد بررسی قرار داد و نسبت به ارسال مجدد پیامک اقدام نمود.

 مشاهده لیست پیامک های ارسال شده  در نرم افزار حسابداری