2023-01-01 00:00:00 persion با استفاده از این امکان، می‌توان برای لیست کالاهای موجود در نرم افزار ،چندیدن قیمت مختلف، مشخص و در فاکتور‌ها یا چاپ لیبل بارکد از آنها استفاده کرد. https://www.hesabfa.com/view/features/price_list لیست قیمت در نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا

لیست قیمت


با استفاده از این امکان، می‌توان برای لیست کالاهای موجود در نرم افزار ،چندین قیمت مختلف، مشخص و در فاکتور‌ها یا چاپ لیبل بارکد از آنها استفاده کرد.

صفحه طرح ها و قیمت ها
لیست قیمت در نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا

ایجاد لیست قیمت از طریق اکسل


با استفاده از اکسل کالا و خدمات می‌توان برای سرعت بخشیدن به روند تعیین لیست قیمت تعداد بالایی از کالاها اقدام کرد. لیست قیمت میتواند به ارز اصلی یا ارز فرعی تعیین شود.

 ایجاد لیست قیمت از طریق اکسل در نرم افزار حسابداری
 تغییر گروهی قیمت کالا از طریق لیست قیمت در نرم افزار حسابداری

تغییر گروهی قیمت کالا از طریق لیست قیمت


از طریق به روز رسانی لیست قیمت، می توان قیمت گروه مشخصی از کالاها را به صورت جمعی، درصدی یا ریالی افزایش یا کاهش داد. در صورت نیاز می توان برای سرعت بخشیدن به روند تغییر قیمت خرید و فروش کالاها از این گزینه استفاده کرد.