ثبت حقوق و دستمزد در نرم افزار حسابداری حسابفا

در نرم افزار حسابداری حسابفا می توانید سند حقوق و دستمزد را بصورت اتوماتیک ثبت کنید.

مشاهده طرح ها و قیمت ها
ثبت حقوق و دستمزد در نرم افزار حسابداری

ثبت سند حقوق و دستمزد

در نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا شما می توانید کارکنان خود را در بخش اشخاص تعریف کرده و سپس از طریق فرم حقوق و دستمزد اقدام به ثبت سند حقوق دستمزد کنید.

ثبت اسناد مالی در حسابفا