نرم افزار حسابداری مالی

در نرم افزار حسابداری حسابفا شما می توانید کلیه عملیات های حسابداری مالی را انجام دهید. از جمله این عملیات ها، ثبت دارایی های ثابت و جاری، ثبت موجودی کالا، طرف حسابها، صندوق، بانک، تنخواه گردان و انواع گزارش ها مثل ترازنامه و صورت سود زیان است.

مشاهده طرح ها و قیمت ها
نرم افزار حسابداری مالی

ثبت اسناد مالی

در نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا شما می توانید کلیه اسناد مالی خود مثل فاکتور فروش، فاکتور خرید ، سند حقوق و دستمزد و غیره را ثبت کنید. اغلب اسناد مالی در حسابفا بصورت اتوماتیک ثبت می شوند اما علاوه بر آن شما می توانید بصورت دستی نیز سند ثبت کنید.

ثبت اسناد مالی در حسابفا
گزارش های مالی در حسابفا

گزارش های مالی

در نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا، انواع گزارش های مالی در اختیار شماست. مثل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورتحساب سرمایه و بسیاری گزارش های دیگر.

صندوق و بانک

در نرم افزار حسابداری حسابفا شما می توانید صندوق، بانک و تنخواه گردات تعریف کنید، گردش حساب هر کدام را ببینید. علاوه بر این، حسابفا چند ارزی است، بدین معنا که شما می توانید صندوق یا بانک ارزی نیز تعریف کنید.

صندوق و بانک در حسابفا