جدول امکانات کلیدی نرم افزار حسابداری ابری حسابفا

ردیف دسته شرح طرح ۱ طرح ۲ طرح ۳ طرح ۴
۱ مدیریت کسب و کار ساخت و ایجاد کسب و کار جدید
۲ انتقال اشتراک بین کسب و کارها
۳ تهیه و بازگردان نسخه پشتیبان
۴ دانلود کلیه اطلاعات در قالب اکسل
۵ داشبورد حرفه ای
۶ جستجوی متنی در کلیه اسناد ثبت شده
۷ مدیریت کاربران تعریف نامحدود کاربر
۸ دعوت کاربر به کسب و کار
۹ تعیین سطوح دسترسی در جزئی ترین حالت ممکن
۱۰ امکان اعمال محدودیت دسترسی به اطلاعات برای کاربر
۱۱ اشخاص تعریف اشخاص
۱۲ دسته بندی اشخاص
۱۳ دریافت فایل اشخاص از اکسل
۱۴ تعریف سهامداران
۱۵ تعریف بازاریابان
۱۶ ثبت دریافت یا پرداخت گروهی به اشخاص
۱۷ امکان ثبت نقدی، بانک، صندوق، تنخواه، خرج چک
۱۸ کالا و خدمات تعریف کالا
۱۹ تعریف خدمات
۲۰ دسته بندی کالا و خدمات
۲۱ دریافت فایل کالاها و خدمات از اکسل
۲۲ ثبت چندین قیمت متفاوت برای یک کالا
۲۳ ثبت قیمت ارزی برای کالا و خدمات
۲۴ ثبت دو واحد مختلف برای کالا و ضریب تبدیل آن
۲۵ ثبت چندین بارکد برای کالا
۲۶ کنترل موجودی کالا و حد سفارش
۲۷ ثبت مالیات خرید و فروش به تفکیک هر کالا
۲۸ بروز رسانی گروهی قیمت کالا و خدمات
۲۹ چاپ لیبل بارکد برای کالا و خدمات
۳۰ بانکداری تعریف بانک
۳۱ تعریف صندوق
۳۲ تعریف تنخواه گردان
۳۳ تعریف بانک، صندوق و تنخواه گردان ارزی
۳۴ رسید انتقال بین بانک و صندوق و تنخواه گردان
۳۵ عملیات چک لیست چک های دریافتی و پرداختی
۳۶ واگذاری چک به بانک
۳۷ وصول چک
۳۸ عودت چک
۳۹ خرج چک
۴۰ هشدار سررسید چک
۴۱ مشاهده کلیه اسناد و تراکنش های چک
۴۲ خرید و فروش ثبت فاکتورها خرید و فروش
۴۳ ثبت فاکتورهای برگشت از خرید و فروش
۴۴ ثبت اتوماتیک شماره فاکتور بر اساس قالب سفارشی کاربر
۴۵ تهیه کپی از فاکتور
۴۶ ثبت پرداخت فاکتور ذیل فاکتور
۴۷ انتخاب کالا ها در فاکتور از دسته بندی
۴۸ اتصال به بارکد خوان
۴۹ ثبت تخفیف و مالیات
۵۰ ثبت هزینه حمل
۵۱ ثبت فاکتور در سایر ارزها
۵۲ ثبت بازاریاب یا فروشنده فاکتور
۵۳ ثبت پروژه در فاکتور
۵۴ چاپ برچسب آدرس برای فاکتورها
۵۵ ارسال فاکتور
۵۶ هشدار سررسید فاکتور
۵۷ درآمد و هزینه تعریف انواع سرفصل درآمد و هزینه به صورت درختی
۵۸ ثبت سند درآمد و هزینه گروهی
۵۹ ثبت دریافت یا پرداخت به صورت گروهی
۶۰ امکان ثبت نقدی، بانک، صندوق، تنخواه، خرج چک
۶۱ امکان ثبت درآمد و هزینه اعتباری
۶۲ انبارداری تعریف انبار
۶۳ ثبت اتوماتیک حواله انبار برای کلیه فاکتورها
۶۴ امکان ثبت چندی حواله انبار برای یک فاکتور
۶۵ امکان ثبت سریع حواله انبار
۶۶ ثبت رسید انتقال بین انبارها
۶۷ ثبت انبارگردانی
۶۸ موجودی کالا به تفکیک انبار و به صورت گروهی
۶۹ حسابداری ثبت سند دستی پیش نویس و تایید شده
۷۰ ثبت سند چند ارزی
۷۱ تراز افتتاحیه و ثبت موجودی ابتدای دوره کلیه حساب ها
۷۲ جدول درختی حساب ها و امکان تعریف حساب در هر سطح
۷۳ بستن خودکار سال مالی و صدور اتوماتیک کلیه اسناد لازم
۷۴ پیامک پنل پیامک
۷۵ ارسال پیامک به مشتریان، فروشندگان، بدهکاران، بستانکاران
۷۶ ارسال پیامک سررسید فاکتور
۷۷ ارسال پیامک سررسید چک
۷۸ ارسال پیامک برای اشخاص انتخابی
۷۹ سایر امکانات ثبت دریافت و پرداخت نقدی در سایر حساب ها
۸۰ ثبت دریافت و پرداخت اعتباری در سایر حساب ها
۸۱ سند خودکار تسعیر ارز
۸۲ سند خودکار توازن اشخاص
۸۳ سند خودکار حقوق
۸۴ تعریف پروژه و ثبت پروژه برای هر سند
۸۵ امکان تغییر بین سیستم ادواری و دائمی در هر مقطع از سال مالی
۸۶ امکان تغییر روش ارزیابی انبار FIFO/LIFO/میانگین موزون
۸۷ تعیین سایر واحدهای پولی و ارزی
۸۸ تقویم شمسی و میلادی
۸۹ امکانات آنلاین ارسال فاکتور به صورت آنلاین
۹۰ امکان پرداخت آنلاین مبلغ فاکتور
۹۱ ارسال کارت حساب اشخاص به صورت آنلاین
۹۲ امکان پرداخت مانده بدهی شخص به صورت آنلاین
۹۳ گزارش ها ترازنامه
۹۴ صورت سود و زیان
۹۵ صورتحساب سرمایه
۹۶ دفتر روزنامه
۹۷ دفتر حساب ها
۹۸ تراز آزمایشی
۹۹ مرور حساب ها
۱۰۰ بدهکاران و بستانکاران
۱۰۱ کارت حساب اشخاص
۱۰۲ موجودی کالا
۱۰۳ کارت حساب کالا
۱۰۴ خرید و فروش به تفکیک کالا
۱۰۵ خرید و فروش به تفکیک فاکتور
۱۰۶ خرید و فروش به تفکیک بازاریاب
۱۰۷ خرید و فروش به تفکیک شخص
۱۰۸ گزارش سود و تخفیف فاکتور
۱۰۹ گزارش فصلی مالیات
۱۱۰ گردش حساب بانک، صندوق، تنخواه گردان
۱۱۱ لاگ کاربران
۱۱۲ API امکان اتصال به سایر سیستم ها نظیر فروشگاه ساز و CRM
ردیف دسته شرح
۱ مدیریت کسب و کار ساخت و ایجاد کسب و کار جدید
۲ انتقال اشتراک بین کسب و کارها
۳ تهیه و بازگردان نسخه پشتیبان
۴ دانلود کلیه اطلاعات در قالب اکسل
۵ داشبورد حرفه ای
۶ جستجوی متنی در کلیه اسناد ثبت شده
۷ مدیریت کاربران تعریف نامحدود کاربر
۸ دعوت کاربر به کسب و کار
۹ تعیین سطوح دسترسی در جزئی ترین حالت ممکن
۱۰ امکان اعمال محدودیت دسترسی به اطلاعات برای کاربر
۱۱ اشخاص تعریف اشخاص
۱۲ دسته بندی اشخاص
۱۳ دریافت فایل اشخاص از اکسل
۱۴ تعریف سهامداران
۱۵ تعریف بازاریابان
۱۶ ثبت دریافت یا پرداخت گروهی به اشخاص
۱۷ امکان ثبت نقدی، بانک، صندوق، تنخواه، خرج چک
۱۸ کالا و خدمات تعریف کالا
۱۹ تعریف خدمات
۲۰ دسته بندی کالا و خدمات
۲۱ دریافت فایل کالاها و خدمات از اکسل
۲۲ ثبت چندین قیمت متفاوت برای یک کالا
۲۳ ثبت قیمت ارزی برای کالا و خدمات
۲۴ ثبت دو واحد مختلف برای کالا و ضریب تبدیل آن
۲۵ ثبت چندین بارکد برای کالا
۲۶ کنترل موجودی کالا و حد سفارش
۲۷ ثبت مالیات خرید و فروش به تفکیک هر کالا
۲۸ بروز رسانی گروهی قیمت کالا و خدمات
۲۹ چاپ لیبل بارکد برای کالا و خدمات
۳۰ بانکداری تعریف بانک
۳۱ تعریف صندوق
۳۲ تعریف تنخواه گردان
۳۳ تعریف بانک، صندوق و تنخواه گردان ارزی
۳۴ رسید انتقال بین بانک و صندوق و تنخواه گردان
۳۵ عملیات چک لیست چک های دریافتی و پرداختی
۳۶ واگذاری چک به بانک
۳۷ وصول چک
۳۸ عودت چک
۳۹ خرج چک
۴۰ هشدار سررسید چک
۴۱ مشاهده کلیه اسناد و تراکنش های چک
۴۲ خرید و فروش ثبت فاکتورها خرید و فروش
۴۳ ثبت فاکتورهای برگشت از خرید و فروش
۴۴ ثبت اتوماتیک شماره فاکتور بر اساس قالب سفارشی کاربر
۴۵ تهیه کپی از فاکتور
۴۶ ثبت پرداخت فاکتور ذیل فاکتور
۴۷ انتخاب کالا ها در فاکتور از دسته بندی
۴۸ اتصال به بارکد خوان
۴۹ ثبت تخفیف و مالیات
۵۰ ثبت هزینه حمل
۵۱ ثبت فاکتور در سایر ارزها
۵۲ ثبت بازاریاب یا فروشنده فاکتور
۵۳ ثبت پروژه در فاکتور
۵۴ چاپ برچسب آدرس برای فاکتورها
۵۵ ارسال فاکتور
۵۶ هشدار سررسید فاکتور
۵۷ درآمد و هزینه تعریف انواع سرفصل درآمد و هزینه به صورت درختی
۵۸ ثبت سند درآمد و هزینه گروهی
۵۹ ثبت دریافت یا پرداخت به صورت گروهی
۶۰ امکان ثبت نقدی، بانک، صندوق، تنخواه، خرج چک
۶۱ امکان ثبت درآمد و هزینه اعتباری
۶۲ انبارداری تعریف انبار
۶۳ ثبت اتوماتیک حواله انبار برای کلیه فاکتورها
۶۴ امکان ثبت چندی حواله انبار برای یک فاکتور
۶۵ امکان ثبت سریع حواله انبار
۶۶ ثبت رسید انتقال بین انبارها
۶۷ ثبت انبارگردانی
۶۸ موجودی کالا به تفکیک انبار و به صورت گروهی
۶۹ حسابداری ثبت سند دستی پیش نویس و تایید شده
۷۰ ثبت سند چند ارزی
۷۱ تراز افتتاحیه و ثبت موجودی ابتدای دوره کلیه حساب ها
۷۲ جدول درختی حساب ها و امکان تعریف حساب در هر سطح
۷۳ بستن خودکار سال مالی و صدور اتوماتیک کلیه اسناد لازم
۷۴ پیامک پنل پیامک
۷۵ ارسال پیامک به مشتریان، فروشندگان، بدهکاران، بستانکاران
۷۶ ارسال پیامک سررسید فاکتور
۷۷ ارسال پیامک سررسید چک
۷۸ ارسال پیامک برای اشخاص انتخابی
۷۹ سایر امکانات ثبت دریافت و پرداخت نقدی در سایر حساب ها
۸۰ ثبت دریافت و پرداخت اعتباری در سایر حساب ها
۸۱ سند خودکار تسعیر ارز
۸۲ سند خودکار توازن اشخاص
۸۳ سند خودکار حقوق
۸۴ تعریف پروژه و ثبت پروژه برای هر سند
۸۵ امکان تغییر بین سیستم ادواری و دائمی در هر مقطع از سال مالی
۸۶ امکان تغییر روش ارزیابی انبار FIFO/LIFO/میانگین موزون
۸۷ تعیین سایر واحدهای پولی و ارزی
۸۸ تقویم شمسی و میلادی
۸۹ امکانات آنلاین ارسال فاکتور به صورت آنلاین
۹۰ امکان پرداخت آنلاین مبلغ فاکتور
۹۱ ارسال کارت حساب اشخاص به صورت آنلاین
۹۲ امکان پرداخت مانده بدهی شخص به صورت آنلاین
۹۳ گزارش ها ترازنامه
۹۴ صورت سود و زیان
۹۵ صورتحساب سرمایه
۹۶ دفتر روزنامه
۹۷ دفتر حساب ها
۹۸ تراز آزمایشی
۹۹ مرور حساب ها
۱۰۰ بدهکاران و بستانکاران
۱۰۱ کارت حساب اشخاص
۱۰۲ موجودی کالا
۱۰۳ کارت حساب کالا
۱۰۴ خرید و فروش به تفکیک کالا
۱۰۵ خرید و فروش به تفکیک فاکتور
۱۰۶ خرید و فروش به تفکیک بازاریاب
۱۰۷ خرید و فروش به تفکیک شخص
۱۰۸ گزارش سود و تخفیف فاکتور
۱۰۹ گزارش فصلی مالیات
۱۱۰ گردش حساب بانک، صندوق، تنخواه گردان
۱۱۱ لاگ کاربران
۱۱۲ API امکان اتصال به سایر سیستم ها نظیر فروشگاه ساز و CRM