جدول امکانات کلیدی نرم افزار حسابداری ابری حسابفا

شرح طرح ۱ طرح ۲ طرح ۳ طرح ۴

مدیریت کسب و کار
ساخت و ایجاد کسب و کار جدید
انتقال اشتراک بین کسب و کارها
تهیه و بازگردان نسخه پشتیبان
دانلود کلیه اطلاعات در قالب اکسل
داشبورد حرفه ای
جستجوی متنی در کلیه اسناد ثبت شده

مدیریت کاربران
تعریف نامحدود کاربر
دعوت کاربر به کسب و کار
تعیین سطوح دسترسی در جزئی ترین حالت ممکن
امکان اعمال محدودیت دسترسی به اطلاعات برای کاربر
امکان محدودسازی ساعت دسترسی کاربران به سیستم

اشخاص
تعریف اشخاص
دسته بندی اشخاص
دریافت فایل اشخاص از اکسل
تعریف سهامداران
تعریف بازاریابان
ثبت دریافت یا پرداخت گروهی به اشخاص
امکان ثبت نقدی، بانک، صندوق، تنخواه، خرج چک

کالا و خدمات
تعریف کالا
تعریف خدمات
دسته بندی کالا و خدمات
دریافت فایل کالاها و خدمات از اکسل
ثبت چندین قیمت متفاوت برای یک کالا
ثبت قیمت ارزی برای کالا و خدمات
ثبت دو واحد مختلف برای کالا و ضریب تبدیل آن
ثبت چندین بارکد برای کالا
کنترل موجودی کالا و حد سفارش
ثبت مالیات خرید و فروش به تفکیک هر کالا
بروز رسانی گروهی قیمت کالا و خدمات
چاپ لیبل بارکد برای کالا و خدمات

بانکداری
تعریف بانک
تعریف صندوق
تعریف تنخواه گردان
تعریف بانک، صندوق و تنخواه گردان ارزی
رسید انتقال بین بانک و صندوق و تنخواه گردان

عملیات چک
لیست چک های دریافتی و پرداختی
واگذاری چک به بانک
وصول چک
عودت چک
خرج چک
هشدار سررسید چک
مشاهده کلیه اسناد و تراکنش های چک
راس گیری چک

خرید و فروش
ثبت فاکتورها خرید و فروش
ثبت فاکتورهای برگشت از خرید و فروش
ثبت اتوماتیک شماره فاکتور بر اساس قالب سفارشی کاربر
تهیه کپی از فاکتور
ثبت پرداخت فاکتور ذیل فاکتور
انتخاب کالا ها در فاکتور از دسته بندی
اتصال به بارکد خوان
ثبت تخفیف و مالیات
ثبت هزینه حمل
ثبت فاکتور در سایر ارزها
ثبت بازاریاب یا فروشنده فاکتور
ثبت درصد فروش فروشنده به تفکیک فاکتور
ثبت پروژه در فاکتور
چاپ برچسب آدرس برای فاکتورها
ارسال فاکتور
هشدار سررسید فاکتور
ثبت فاکتور از اکسل
ثبت سایر اضافات و کسورات در فاکتور
ثبت شماره سریال کالا

درآمد و هزینه
تعریف انواع سرفصل درآمد و هزینه به صورت درختی
ثبت سند درآمد و هزینه گروهی
ثبت دریافت یا پرداخت به صورت گروهی
امکان ثبت نقدی، بانک، صندوق، تنخواه، خرج چک
امکان ثبت درآمد و هزینه اعتباری

انبارداری
تعریف انبار
ثبت اتوماتیک حواله انبار برای کلیه فاکتورها
امکان ثبت چندی حواله انبار برای یک فاکتور
امکان ثبت سریع حواله انبار
ثبت رسید انتقال بین انبارها
ثبت انبارگردانی
ثبت انبارگردانی از طریق اکسل
موجودی کالا به تفکیک انبار و به صورت گروهی

حسابداری
ثبت سند دستی پیش نویس و تایید شده
ثبت سند چند ارزی
تراز افتتاحیه و ثبت موجودی ابتدای دوره کلیه حساب ها
جدول درختی حساب ها و امکان تعریف حساب در هر سطح
بستن خودکار سال مالی و صدور اتوماتیک کلیه اسناد لازم
امکان قفل کردن اسناد حسابداری

پیامک
پنل پیامک
ارسال پیامک به مشتریان، فروشندگان، بدهکاران، بستانکاران
ارسال پیامک سررسید فاکتور
ارسال پیامک سررسید چک
ارسال پیامک برای اشخاص انتخابی

سایر امکانات
ثبت دریافت و پرداخت نقدی در سایر حساب ها
ثبت دریافت و پرداخت اعتباری در سایر حساب ها
سند خودکار تسعیر ارز
سند خودکار توازن اشخاص
سند خودکار حقوق
تعریف پروژه و ثبت پروژه برای هر سند
امکان تغییر بین سیستم ادواری و دائمی در هر مقطع از سال مالی
امکان تغییر روش ارزیابی انبار FIFO/LIFO/میانگین موزون
تعیین سایر واحدهای پولی و ارزی
تقویم شمسی و میلادی
ابزار یادداشت در داشبورد
امکان تهیه کپی از کسب و کار

امکانات آنلاین
ارسال فاکتور به صورت آنلاین
امکان پرداخت آنلاین مبلغ فاکتور
ارسال کارت حساب اشخاص به صورت آنلاین
امکان پرداخت مانده بدهی شخص به صورت آنلاین

گزارش ها
ترازنامه
صورت سود و زیان
صورتحساب سرمایه
دفتر روزنامه
دفتر حساب ها
تراز آزمایشی
مرور حساب ها
بدهکاران و بستانکاران
کارت حساب اشخاص
موجودی کالا
کارت حساب کالا
خرید و فروش به تفکیک کالا
خرید و فروش به تفکیک فاکتور
خرید و فروش به تفکیک بازاریاب
خرید و فروش به تفکیک شخص
گزارش سود و تخفیف فاکتور
گزارش فصلی مالیات
ساخت اتوماتیک فایل اکسس TTMS صورت معاملات فصلی
گردش حساب بانک، صندوق، تنخواه گردان
لاگ کاربران

فرم ساز
طراحی فاکتور
طراحی حواله انبار
طراحی لیبل بارکد کالا

API
امکان اتصال به سایر سیستم ها نظیر فروشگاه ساز و CRM