2023-01-01 00:00:00 persion با استفاده از این قابلیت در نرم افزار، می‌توان در مواقع لزوم فاکتور فروش را در با سرعت بالاتری ثبت کرد. https://hesabfa.com/view/features/fast_invoice فاکتور سریع در نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا

فاکتور سریع


با استفاده از این قابلیت در نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا، می‌توان در مواقع لزوم فاکتور فروش را ، با سرعت بالاتری ثبت کرد.

صفحه طرح ها و قیمت ها
فاکتور سریع در نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا

صدور اتوماتیک حواله انبار


در این فاکتور نیازی به ثبت حواله انبار وجود نداشته و حواله انبار به صورت اتوماتیک بعد از ذخیره ی فاکتور صادر خواهد شد.

 صدور اتوماتیک حواله انبار در نرم افزار حسابداری
 ثبت سریع دریافت وجه فاکتور در نرم افزار حسابداری

ثبت سریع دریافت وجه فاکتور


در سیستم حسابداری ابری حسابفا، تنها با یک کلیک می‌توان مبلغ فاکتور را، از محل بانک، صندوق یا تنخواه گردان دریافت کرد. علاوه بر آن امکان دریافت وجه پیشرفته برای هر فاکتور وجود دارد.

ایجاد لیست کالاهای پر فروش


این امکان نیز وجود دارد که لیستی از کالاهای پر فروش، فروش ویژه یا دارای تخفیف تهیه و از آن برای سرعت بخشیدن به روند ثبت فاکتور استفاده کرد.

 ایجاد لیست کالاهای پر فروش در نرم افزار حسابداری