اسناد اتوماتیک

ما در حسابفا تلاش کرده ایم تا آنجا که ممکن است عملیات حسابداری را ساده کرده و کاربر را درگیر جزئیات پیچیده حسابداری نکنیم. بدین منظور برای برخی از عملیات معمول حسابداری، امکانات نرم افزاری ویژه ای تهیه کرده ایم تا کاربر بدون دانش حسابداری بتواند از آن استفاده کند.

مشاهده طرح ها و قیمت ها
hesabfa features

سند حقوق

به کمک این ویژگی کاربر می تواند به راحتی برای کارمندان یا کارگران کسب و کار خود سند حقوق را ثبت کند. کافیست که حقوق پایه، کسورات و اضافات به ازای هر نفر ثبت گردد. نرم افزار به طور خودکار حساب های درگیر را انتخاب کرده و سند حقوق را صادر می کند.

Hesabfa Dashboard
Hesabfa Dashboard

سند تسعیر ارز

در سیستم چند ارزی، این سند به طور اتوماتیک، درآمد یا هزینه مربوط به تسعیر ارز را برای اشخاص، بانک ها و صندوق ها صادر می کند.