2023-01-01 00:00:00 persion در حسابفا می‌توان با کمک آرشیو، در بخش های مختلف نرم‌افزار، فایل‌های تصویری، ویدئویی، اکسل، ورد و سایر مستندات با فرمت pdf،zip ،rar ، doc، mp3 را پیوست کرد. https://www.hesabfa.com/view/features/archive آرشیو اسناد در نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا

آرشیو در حسابفا


در حسابفا می‌توان با کمک آرشیو، در بخش های مختلف نرم‌افزار، فایل‌های تصویری، ویدئویی، اکسل، ورد و سایر مستندات با فرمت pdf،zip ،rar ، doc، mp3 را پیوست کرد.

صفحه طرح ها و قیمت ها
 آرشیو اسناد در نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا

آرشیو فایل ها


پس از فعالسازی آرشیو و تهیه مقدار فضا یا حجم مورد نیاز، با مراجعه به منوی مربوط به هر بخش از نرم افزار، امکان پیوست فایل با فرمت های مختلف، وجود دارد. به این ترتیب می توان فایل های مهم به هر سند، شخص یا کالا را به آن پیوست کرد.

آرشیو کردن فاکتور ها  در نرم افزار حسابداری
 مشاهده، حذف یا دانلود فایل ها در نرم افزار حسابداری

مشاهده، حذف یا دانلود فایل ها


می توان تمامی فایل های آرشیو شده در نرم افزار را به صورت دسته بندی شده در منو های مربوطه مشاهده، دانلود و حذف نمود.

دسترسی کاربران به فضای آرشیو


یکی دیگر از ویژگی های متنوع بخش آرشیو، امکان ایجاد دسترسی یا محدودیت برای کاربران در منوی مدیریت کاربران، است. می توان دسترسی کاربران به بخش آرشیو را محدود کرد تا فایل های بارگذاری شده تنها در اختیار مدیر یا مالک قرار داشته باشد.

 دسترسی کاربران به فضای آرشیو در نرم افزار حسابداری