2023-01-01 00:00:00 persion خودآموزهای ویدیویی و راهنمای تصویری نرم افزار حسابداری حسابفا https://hesabfa.com//help/tutorials خودآموزهای ویدیویی-حسابفا

خودآموزهای ویدیویی حسابفا

با کمک خودآموزهای ویدیویی بصورت گام به گام با نحوه کار با حسابفا و قسمت های مختلف آن آشنا شوید.


ساخت و راه اندازی یک کسب و کار

  مدت زمان: ۴:۳۴ دقیقه
  تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۷/۵

خرید یا تمدید اشتراک سرویس

  مدت زمان: ۳:۵۹ دقیقه
  تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۷/۵

داشبورد

  مدت زمان: ۱:۵۳ دقیقه
  تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۷/۵

آرشیو اسناد

  مدت زمان: ۳:۵۹ دقیقه
  تاریخ ارائه: ۱۴۰۲/۰۳/۲۹

ثبت و ارسال فاکتور در حسابفا

  مدت زمان: ۴:۵۷ دقیقه
  تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۷/۵

ثبت فاکتور سریع در حسابفا

  مدت زمان: ۳:۱۷ دقیقه
  تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۷/۵

دریافت و پرداخت پول در حسابفا

  مدت زمان: ۲:۴۸ دقیقه
  تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۷/۵

اشخاص در حسابفا

اشخاص در حسابفا

  مدت زمان: ۵:۰۴ دقیقه
  تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۷/۵

سهامدارن در حسابفا

سهامدارن در حسابفا

  مدت زمان: ۱:۴۵ دقیقه
  تاریخ ارائه: ۱۴۰۱/۹/۳

کالا و خدمات در حسابفا

تعریف، ویرایش و مدیریت کالاها و خدمات در حسابفا

  مدت زمان: ۶:۰۰ دقیقه
  تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۷/۵

ورود اطلاعات اشخاص با اکسل

ورود اطلاعات اشخاص با اکسل و صدور لیست اشخاص به اکسل در حسابفا

  مدت زمان: ۲:۳۴ دقیقه
  تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۷/۵


انبارداری در حسابفا

انبارداری در حسابفا

  مدت زمان: ۳:۳۰ دقیقه
  تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۷/۵

طراحی فاکتور با کمک فرم ساز حسابفا

  مدت زمان: ۱۷:۰۶ دقیقه
  تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۱

بروزرسانی سریع قیمت کالاها در حسابفا

  مدت زمان: ۲:۱۷ دقیقه
  تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

انبارگردانی در حسابفا

  مدت زمان: ۴:۴۹ دقیقه
  تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

فروشندگان در حسابفا

  مدت زمان: ۴:۱۲ دقیقه
  تاریخ ارائه: ۱۴۰۱/۰۴/۲۵

سطوح قیمت کالا در حسابفا

  مدت زمان: ۲:۱۷ دقیقه
  تاریخ ارائه: ۱۴۰۱/۰۴/۲۵

ثبت شماره سریال فاکتور در حسابفا

  مدت زمان: ۳:۰۳ دقیقه
  تاریخ ارائه: ۱۴۰۱/۹/۳


بانکداری در حسابفا

  مدت زمان: ۲:۲۷ دقیقه
  تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۷/۵

دریافت و پرداخت پول در حسابفا

  مدت زمان: ۳ دقیقه
  تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۷/۵

انتقال وجه در حسابفا

  مدت زمان: ۲:۲۵ دقیقه
  تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۸/۵

مدیریت چک های دریافتی در حسابفا

  مدت زمان: ۴:۳۳ دقیقه
  تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۸/۲۴

مدیریت چک های پرداختی در حسابفا

  مدت زمان: ۲:۴۳ دقیقه
  تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۸/۲۴


ثبت یک درآمد در حسابفا

  مدت زمان: ۳:۰۲ دقیقه
  تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۷/۵

ثبت یک هزینه در حسابفا

  مدت زمان: ۲:۳۵ دقیقه
  تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۷/۵


جدول حساب ‌ها در حسابفا

  مدت زمان: ۲:۵۲ دقیقه
  تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۷/۵

تراز افتتاحیه در حسابفا

  مدت زمان: ۵:۱۳ دقیقه
  تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۷/۵

بستن سال مالی در حسابفا

  مدت زمان: ۴:۰۳ دقیقه
  تاریخ ارائه: ۱۴۰۰/۱/۱۱

رفع خطاهای بستن سال مالی در حسابفا

  مدت زمان: ۸:۱۰ دقیقه
  تاریخ ارائه: ۱۴۰۰/۱۲/۰۲

سامانه مودیان

  مدت زمان: ۱۸:۴۴ دقیقه
  تاریخ ارائه: ۱۴۰۲/۰۲/۱۸

راهنمای نصب و راه اندازی ماژول ووکامرس حسابفا

  مدت زمان: ۷:۲۶ دقیقه
  تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۸/۵