2023-01-01 00:00:00 persion با کمک خودآموزهای ویدیویی نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا بصورت گام به گام با نحوه کار با حسابفا و قسمت های مختلف آن آشنا شوید. https://www.hesabfa.com/help/tutorials خودآموزهای ویدیویی نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا

خودآموزهای ویدیویی حسابفا

با کمک خودآموزهای ویدیویی بصورت گام به گام با نحوه کار با حسابفا و قسمت های مختلف آن آشنا شوید.

ساخت و راه اندازی یک کسب و کار

مدت زمان: ۴:۳۴ دقیقه

تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۷/۵

خرید یا تمدید اشتراک سرویس

مدت زمان: ۳:۵۹ دقیقه

تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۷/۵

اشخاص در حسابفا

مدت زمان: ۲:۴۸ دقیقه

تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۷/۵

داشبورد

مدت زمان: ۱:۵۳ دقیقه

تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۷/۵

تعریف سهامداران در حسابفا

مدت زمان: ۱:۴۵ دقیقه

تاریخ ارائه: ۱۴۰۱/۹/۳

تعریف، ویرایش و مدیریت کالاها و خدمات در حسابفا

مدت زمان: ۶:۰۰ دقیقه

تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۷/۵

ورود اطلاعات کالا و خدمات از اکسل در حسابفا

مدت زمان: ۲:۳۱ دقیقه

تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۷/۵

ثبت و ارسال فاکتور در حسابفا

مدت زمان: ۴:۵۷ دقیقه

تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۷/۵

ثبت فاکتور سریع در حسابفا

مدت زمان: ۳:۱۷ دقیقه

تاریخ ارائه: ۱۴۰۱/۷/۱۶

انبارگردانی در حسابفا

مدت زمان: ۴:۴۹ دقیقه

تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

بروزرسانی قیمت ها در حسابفا

مدت زمان: ۲:۱۷ دقیقه

تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

فروشندگان در حسابفا

مدت زمان: ۴:۱۲ دقیقه

تاریخ ارائه: ۱۴۰۱/۰۴/۲۵

سطوح قیمت کالا در حسابفا

مدت زمان: ۲:۱۷ دقیقه

تاریخ ارائه: ۱۴۰۱/۰۴/۲۵

فروش اقساطی

مدت زمان: ۲۵:۳۱ دقیقه

تاریخ ارائه: ۱۴۰۲/۸/۲

ثبت شماره سریال در فاکتور در حسابفا

مدت زمان: ۳:۰۳ دقیقه

تاریخ ارائه: ۱۴۰۱/۹/۳

انبارداری در حسابفا

مدت زمان: ۳:۳۰ دقیقه

تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۷/۵

طراحی فاکتور با کمک فرم ساز حسابفا

مدت زمان: ۱۷:۰۶ دقیقه

تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۱

دریافت و پرداخت پول در حسابفا

مدت زمان: ۲:۴۸ دقیقه

تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۷/۵

اقلام تخفیف دار

مدت زمان: ۵:۳۳ دقیقه

تاریخ ارائه: ۱۴۰۳/۳/۲۷

بانکداری در حسابفا

مدت زمان: ۲:۲۷ دقیقه

تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۷/۵

دریافت و پرداخت پول در حسابفا

مدت زمان: ۲:۴۸ دقیقه

تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۷/۵

انتقال وجه در حسابفا

مدت زمان: ۲:۲۵ دقیقه

تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۸/۵

مدیریت چک های دریافتی در حسابفا

مدت زمان: ۴:۳۳ دقیقه

تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۸/۲۴

مدیریت چک های پرداختی در حسابفا

مدت زمان: ۲:۴۳ دقیقه

تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۸/۲۴

ثبت یک درآمد در حسابفا

مدت زمان: ۳:۰۳ دقیقه

تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۷/۵

ثبت یک هزینه در حسابفا

مدت زمان: ۲:۳۵ دقیقه

تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۷/۵

جدول حساب ‌ها در حسابفا

مدت زمان: ۲:۵۲ دقیقه

تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۷/۵

تراز افتتاحیه در حسابفا

مدت زمان: ۵:۱۳ دقیقه

تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۷/۵

رفع خطاهای بستن سال مالی در حسابفا

مدت زمان: ۸:۱۰ دقیقه

تاریخ ارائه: ۱۴۰۰/۱۲/۰۲

بستن سال مالی در حسابفا

مدت زمان: ۴:۰۳ دقیقه

تاریخ ارائه: ۱۴۰۰/۱/۱۱

تجمیع اسناد در حسابفا

مدت زمان: ۴:۲۲ دقیقه

تاریخ ارائه: ۱۴۰۳/۳/۲۷

راهنمای نصب و راه اندازی ماژول ووکامرس حسابفا

مدت زمان: ۷:۲۶ دقیقه

تاریخ ارائه: ۱۳۹۹/۸/۵

سامانه مودیان در حسابفا

مدت زمان: ۱۸:۴۴ دقیقه

تاریخ ارائه: ۱۴۰۲/۰۲/۱۸

سامانه استعلام در حسابفا

مدت زمان: ۱:۵۵ دقیقه

تاریخ ارائه: ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

آرشیو اسناد در حسابفا

مدت زمان: ۳:۵۹ دقیقه

تاریخ ارائه: ۱۴۰۲/۰۳/۲۹