کسب‌ و کارها‌


در بدو ورود به‌حسابفا ، لیست کسب‌وکارهای شما نشان داده می‌شود. در این فضا امکان دانلود تمام اطلاعات ، خریدهای مرتبط با کسب‌وکارتان مانند اشتراک، اعتبار سند، فاکتور آنلاین، پنل پیامک و مشاهده سوابق خرید و حذف کسب و کار وجود دارد.

بعلاوه بقیه امکانات مانند انتقال اشتراک خریداری‌شده بین کسب‌وکارها، تهیه نسخه پشتیبانی از کسب‌وکار و بازگرداندن آن به نسخه پشتیبانی از منو در دسترس است.

به‌وسیله دکمه راه‌اندازی کسب‌وکار جدید می‌توانید یک کسب‌وکار جدید تعریف کنید.

توجه
درصورتی که به کسب و کاری دعوت شده اید می توانید با فشردن دکمه کسب و کار را ترک کنید.
لیست کسب و کارها