سهامداران در نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا


تعریف سهامدارن

منوی اشخاص > سهامداران

در این قسمت پس از افزودن ردیف ، سهامداران یا شرکای کسب‌وکار خود را تعریف و درصد سهام یا شراکت هر یک را مشخص می‌کنید. به‌عنوان‌مثال اگر تنها سهامدار شما هستید، نام خود را وارد کرده و درصد سهم را ۱۰۰ وارد کنید.

پس از اتمام ویرایش با فشردن دکمه داده‌ها را ذخیره نمایید.

توجه
  • اگر شخصی به‌عنوان سهامدار موسسه انتخاب شود، حساب‌های ذیل نیز برای آن به‌صورت خودکار ایجاد می‌شود: سرمایه اولیه، کاهش یا افزایش سرمایه،اندوخته قانونی ، برداشت‌ها و سهم سودوزیان انباشته (سنواتی ) و سهم سود و زیان.
  • پیش از ثبت سند افتتاحیه باید سهامداران و درصد شراکت آن‌ها تعریف‌شده باشد.
سهامداران